LIVE TRADING s Ondřejem Janatou

LIVE TRADING

s Ondřejem Janatou - 26.3.2019 v 20:00

Registrace na webinář a heslo do obchodního účtu:

Registrace na webinář a heslo do obchodního účtu:

Ondřej Janata

Jak se obchoduje na live tradingu?

Kdo bude obchodovat?

Kdo bude obchodovat?

Ondřejovo zaměření se soustřeďuje především na forex a to zejména na britskou librou vůči americkému dolaru (GBP/USD). Na finančních trzích působí více jak sedm let. Nejvíce obchoduje pomocí technické analýzy a to především pomocí strategie Pin Bar, Inside Bar a taktéž pomocí supportu / resistence.

Ondřej Janata

Společnost BOSSA působí na polském trhu s cennými papíry přes 20 let a stála na počátku vzniku online obchodování na burze. Řadí se tak mezi nejdéle působící brokery v Polsku a zároveň je i letitým lídrem na trhu s deriváty. Patří do kapitálové skupiny s Bankou ochrany životního prostředí (BOŚ S.A.), která je kotovaná na varšavské burze a vlastněna mezi jinými významnými polskými státními podniky.


Bossa se za dobu své existence dočkala v Polsku mnoha ocenění. Mezi nejvýznamnější se řadí ocenění z varšavské burzy. Dále již devátým rokem v řadě se umístila na stupních vítězů brokera roku polské edice časopisu Forbes za obsluhu klientů a vzdělávací programy. Nejvíce bodů, a tedy prvenství, získala Bossa v kategorii výborně fungujících a stabilních obchodních platforem.


Od roku 2012 vstupuje BOSSA také na český trh, kde může své klienty oslovit obchodní platformou MetaTrader 4 pro PC i mobilní zařízení, kamennou pobočkou v centru Prahy, technickou podporou a zpravodajstvím v českém jazyce. Významnou přidanou hodnotou je komplexní systém bezplatného vzdělávání, které zajišťuje tým zkušených odborníků i mnohaletých traderů.


KONTAKTUJTE NÁS:


Email: sales@bossa.cz

Tel.: +420 226 895 901

REGISTRACE

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 78 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.


Informace sdělované během prezentace Live tradingu nejsou doporučením ve smyslu Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů. Žádné informace ani názory sdělené během prezentace Live tradingu nepředstavují výzvu ani nabídku nákupu nebo prodeje finančních nástrojů. Sdělované investiční názory jsou nezávislými názory osob, které je prezentují. Bossa upozorňuje, že informace sdělované během prezentací Live tradingu nepředstavují investiční poradenství ve smyslu předpisů týkajících se obchodování finančními nástroji, ani se nejedná o nabídky prodeje nebo nákupu finančních nástrojů v nich uvedených, na jejich základě se pak neuzavírá žádná smlouva, ani nevzniká jakýkoli závazek. Bossa neručí za přesnost, kompletnost ani výstižnost těchto informací. Bossa, její řídící orgány, orgány vykonávající dohled, ani zaměstnanci nenesou odpovědnost za jednání investora nebo jeho upuštění od jednání na základě informací sdělených během prezentace Live tradingu, nenesou rovněž odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk investora, ani za škody vzniklé v důsledku investičních rozhodnutí investora a finanční či nefinanční následky využití těchto informaci. Veškeré názory, prognózy, kalkulace a odhady obsažené v informacích sdělovaných během prezentace Live tradingu jsou pouze subjektivním hodnocením autora v okamžiku jejich předložení. Zákazník informace sdělované během prezentace Live tradingu využívá na vlastní riziko a zodpovědnost.

Služby DM BOSSA. používají cookies. Další informace naleznete v Podmínkách použití .